Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa artykułów żywnościowych  
Przedmiot zamówienia
Sukcesywna dostawa do kuchni ZSLiE w Brynku produktów żywnościowych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
tarnogórski  
Ulica
ul. Park  
Numer budynku
4  
Data publikacji od
2018-08-03  
Data publikacji do
2018-08-20  
Termin składania ofert
2018-08-20 10:30  
Numer zgłoszenia
598896-N-2018 z dnia 2018-08-03  

Sukcesywna dostawa do kuchni ZSLiE w Brynku produktów żywnościowych, których asortyment szczegółowo przedstawiono w formularzach cenowych załaczniki nr 2.1 do 2.6

Załączniki

  001.jpg 229,37 KB (jpg) szczegóły pobierz
  002.jpg 396,85 KB (jpg) szczegóły pobierz
  003.jpg 422,89 KB (jpg) szczegóły pobierz
  004.jpg 618,44 KB (jpg) szczegóły pobierz
  006.jpg 536,91 KB (jpg) szczegóły pobierz
  005.jpg 580,56 KB (jpg) szczegóły pobierz
  009.jpg 237,7 KB (jpg) szczegóły pobierz
  007.jpg 451,16 KB (jpg) szczegóły pobierz
  008.jpg 487,67 KB (jpg) szczegóły pobierz
  010.jpg 264,32 KB (jpg) szczegóły pobierz
  011.jpg 320,71 KB (jpg) szczegóły pobierz
  012.jpg 318,98 KB (jpg) szczegóły pobierz
  013.jpg 245,76 KB (jpg) szczegóły pobierz
  014.jpg 273,35 KB (jpg) szczegóły pobierz
  015.jpg 316,35 KB (jpg) szczegóły pobierz
  016.jpg 258,15 KB (jpg) szczegóły pobierz
  017.jpg 245,76 KB (jpg) szczegóły pobierz
  018.jpg 221,28 KB (jpg) szczegóły pobierz
  019.jpg 278,04 KB (jpg) szczegóły pobierz
  020.jpg 467,83 KB (jpg) szczegóły pobierz
  021.jpg 574,34 KB (jpg) szczegóły pobierz
  022.jpg 468,97 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2.1.1.jpg 549,56 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2.1.2.jpg 333,37 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2.2..jpg 393,15 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2.3..jpg 278,92 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2.4..jpg 344,07 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2.5..jpg 241,62 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 2.3. MROŻONKI.xls 12,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2.1 ...wcze 2018.xls 26 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2.2 ...zywa 2018.xls 15,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2.4 ...skie 2016.xls 13 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2.5....zywo 2018.xls 11 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2.6....ęso 2018.xls 15,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2.6..jpg 464,15 KB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się